banner

El eftersyn

Det nye el eftersyn

Fra 1. maj 2012 bliver det obligatorisk at få gennemført et el-eftersyn, hvis der i forbindelse med en hushandel tegnes en ejerskifteforsikring.

Bestemmelsen er kommet med i den reviderede lovgivning omkring huseftersyn, som blev enstemmigt vedtaget af Folketinget den 30. maj 2011.

En bygningssagkyndig skal fortsat gennemgå huset og udarbejde en tilstandsrapport, men ønskes der ejerskifteforsikring, skal der også foretages et el-eftersyn, hvor de elektriske installationer kigges efter i sømmene af en autoriseret elinstallatør. Elinstallatøren udarbejder efterfølgende en elinstallationsrapport for ejendommen.

Den nye lovgivning forudsætter, at el-eftersynet både omfatter en visuel gennemgang af de synlige forhold og en stikprøvemæssig undersøgelse.

El-eftersynet må kun udføres af autoriserede installatører, eller deres ansatte, som er tilmeldt ordningen for el-eftersyn. Ordningen administreres af Sikkerhedsstyrelsen som myndighed, og det er også Sikkerhedsstyrelsen, der kommer til at stå for kontrol af ordningen.

Over de seneste 10 år har der i gennemsnit været gennemført 60.000 hushandler om året, og der blev i alt tegnet ejerskifteforsikring i forbindelse med ca. 50 % af disse handler.

eleftersyn